วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

+ซักซ้อมความเข้าใจคำนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น