รายชื่อร้านค้าที่ให้เครดิตแม่โจ้-แพร่ฯ

รายชื่อร้านค้าที่ให้เครดิตแม่โจ้-แพร่ฯ


1. หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์  =>> วัสดุสำนักงาน  สื่อการเรียนการสอน โทร. 054-522 547 ‎

2. หจก.แสงฟ้าพาณิชย์   =>> วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  โทร. 054-522 547 ‎
3. ร้านนครพรรณวัสดุก่อสร้าง ==>> วัสดุุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้า โทร.0-5464-8321


4. ร้านเนี้ยวการเกษตร  =>> วัสดุการเกษตร โทร.086 431 9064
5. บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จำกัด =>> วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนาม วัสดุการเกษตร  โทร. 054-650825
6. ร้านปัทมาสมานมิตรมงคล  ==>>  ถ่ายเอกสารสาร เข้าเล่ม
7. ร้านใต้ฟ้า 2004 ==>>  วัสดุไฟฟ้า โทร. 0-5452-2636
8. ร้านวินเนอร์สปอร์ต ==>>  วัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา  โทร.054 - 523685
9. ร้านชุมศรีพาณิชย์ ==>> หนังสือพิมพ์
10. ศูนย์หนังสือจุฬา ==>> หนังสือ วารสาร
11. บริษัท ไซแอนติฟิก จำกัด =>> วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
12. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด =>> วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โทร. 02-6152929
13. บริษัท ไซแอนติฟิก จำกัด =>> วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
14. บริษัท วิว่าโคลด์ (เอเซีย) จำกัด =>> ครุภัณฑ์โรงงาน ห้องเย็น โทร.02 - 9559471
15. บริษัท ไทยวิคตอรี่ จำกัด =>> วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  โทร. 02-2530393
16. ร้านเนรมิตคัลเลอร์แล็บ  =>>  บริการล้าง อัด ถ่ายภาพ โทร.054- 511653
17. ร้านแบมแบมสตูดิโอ =>> บริการล้าง อัด ถ่ายภาพ โทร. 054-511221
18. บริษัท ฟู้ดส์เทค เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ==>>  ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ โทร. 02-1584400
19. ร้านร้องกวางพาณิชย์ ==>> วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงาน โทร. 054-648238

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น